Sen. Scott Brown Votes To Protect Religious Freedom